İnsan Kaynakları Misyonumuz
İnsan Kaynakları uygulamaları ile akıllı, yaratıcı ve müşteri bilinci yüksek bir organizasyon oluşturarak, en önemli kaynağımız olan insan kaynağımız aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamak.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz
Kalıcı ve sürdürülebilir başarı için; bilgi odaklı, nitelikli, değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen kalifiye insan kaynağı gücünü yaratarak en çok tercih edilen şirket olmak.

Stratejik Hedeflerimiz
• Sektörü ve Pazar dinamiklerini en iyi bilen ve yöneten benzersiz bir organizayon yaratmak,
• Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü Yalçınkaya bünyesine kazandırmak,
• Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü Topluluğa kazandırmak,
• Potansiyel insan kaynağını kazandırmak ve geleceğe hazırlamak,
• Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarımıza daima en iyiyi sunmak,
• Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
• Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak,
• Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak.

İnsan Kaynakları Gündemimiz
İnsan Kaynakları sistemimiz en iyi yetenekleri işe almayı ve karşılıklı memnuniyeti korumayı amaçlar. Yalçınkaya olarak mutlu çalışanların daha iyi iş sonuçları, daha bağlı müşteriler ve daha iyi finansal performans sağladıklarına inanırız.

a. Organizasyon Yetkinlik Gelişimi
Çalışanlarımızın yetkinlik gelişimini İK süreçlerimiz ile sağlamak.

b. Seçme ve Değerlendirme
"Doğru İşe Doğru İnsan" stratejisini uygulamak. Norm kadrolara uygun iç ve dış kaynaklı atamalar yapmak ve işe uyum sürecini yönetmek. Değerlerimizi ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, seçme ve değerlendirme sürecini işletmek.

c. Eğitim Kişisel Gelişim
Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine imkan sağlayacak plan ve programları eğitimler ile desteklemek.
Çalışanlarımızın işlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için ihtiyaçları olan eğitim ve gelişim fırsatları sunmak .

d. Yetenek Yönetimi
Yetenek havuzu oluşturarak potansiyel liderlerleri belirlemek, yönlendirmek ve geliştirmek.

e. Performans Yönetimi
Şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflere ulaşılmasında en önemli rolü üstlenen çalışanlarımızın performanslarını objektif bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarabilmek ve insan kaynağımızı geliştirmek.

f. Ücretlendirme ve Ödüllendirme
Ücret ve ödülleri çalışanların performanslarına göre; içerde adil, dışarıda rekabetçi bir ücret yapısı içinde uygulamak.

g. İşte Sağlık ve Güvenlik
Çalışanlarımızın ergonomik, hijyenik ve iş güvenliği önlemlerinin alındığı bir ortam içinde çalışmalarını sağlamak.
Sağlık ve güvenlik risklerini yönetebilmek ve oluşması muhtemel kazaları önlemeye yönelik düzenlemeler yapmak, çalışanlarımızın, daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlayacak önlemler almak.

h. İnsan Kaynakları Sistemleri ve Bilgi Yönetimi
İK uygulamalarının takibi ve çalışanlarımızın kişisel/özlük bilgilerinin korunması için gerekli bilgi sistemlerini elektronik yönetmek.

i. Staj Olanakları
Her yıl lise ve üniversite öğrencilerine, kurumumuzda deneyim kazanma imkanı vererek, onların fikirleri ile gelişmek.

Etik Kurallarımız ve Sorumluluklarımız
Başta Yönetim Kurulu Üyelerimiz olmak üzere, Yöneticilerimiz ve tüm çalışanlarımız, şirketimizin itibarını en üst düzeyde tutmak için, her türlü ilişkilerinde ve iş süreçlerinde belirlenen etik kurallarımıza uymakla yükümlüdür.

a. Sorumluluklarımız
Tüm paydaşlarımıza karşı, aşağıda belirtilen sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

• Yasal Sorumluluklarımız
Tüm iş süreçlerimizde ve faaliyetlerimizde, T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde hareket eder, ilgili kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler sunarız.

• Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyeti odaklı davranarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap vererek, ürün ve hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunarız. Müşterilerimiz ile ilişkilerimizde saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket ederiz.

• Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanlarımıza, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapmadan, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlar, iş yerinde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratırız. Çalışanlarımıza kariyerlerini geliştirme imkanı sağlarız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanmasını sağlarız.

• Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İş yaptığımız kişi ve kuruluşlara saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde davranır, iş ortaklarımız ile gizlilik dürüstlük ve çıkar çatışması ilkelerimize göre yaklaşırız.
Çalışanlarımız, görevleri nedeni ile özel ve tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışmaz ve hiç kimseye yasal olmayan bir ödeme veya yardım teklif etmezler.

• Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan, rakip ürünleri kötülemeden ve yanıltıcı reklam yapmaktan ve haksız rekabetten kaçınırız.

• Sosyal Sorumluluklarımız
Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlarla işbirliği yaparız.
Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı oluruz ve kurallara uyarız.

• Şirketimize Karşı Sorumluluklarımız
Tüm iş ilişkilerinde dürüst davranır, sorumluluklarımızı yerine getirirken, Yalçınkaya saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınırız. Yalçınkaya iş standartları ve etik kuralları çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Değerlerimiz
• Müşteri Odaklılık
• Yaratıcılık
• Kalite
• Değişime Açıklık
• Proaktif Olmak
• Sorumluluk
• Doğruluk
• Kültürel Çeşitliliğe Duyarlılık
• Takım Ruhu

Başvurular
Bizimle çalışmak ister misiniz? İş başvurularınızı buradan yapabilirsiniz.

İş Başvuru

Güvenlik Kodu

CV