null


İşimizi döngüsel düşünüyoruz


Sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda doğa ile uyum içinde çalışıyor ihtiyaç ve istekleri günümüz ve gelecekte karşılayabilmek için Ormanlarımızı koruyor ve hassas davranıyoruz.

Her adımda doğaya saygılıyız

Her adımda doğaya saygılıyız

Yalçınkaya Mobilya olarak, tasarladığımız ürünlerde sadece fikrin parlaklığı veya benzersizliği değil, aynı zamanda çözüm odaklılık ve sürdürülebilirlik gibi unsurları da değerlendiriyoruz. Yaratıcılığımızı dünya genelindeki ihtiyaçlara ve toplumsal faydaya dayandırarak, geleceğe yönelik yatırımlar yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik, bizim için tek bir odak noktasına sahip olmamalıdır. Bu yüzden, sürdürülebilirlik değerlerimizin ve bakış açımızın tamamını kapsamalıdır. Ürünlerimizi hayata geçirirken, fikir aşamasından tasarımına, üretiminden dağıtımına kadar sürekli bir şekilde bu ideale bağlı kalıyoruz.

Ortak idealimiz olan "Sürdürülebilir Tasarım" inancımızı, Fikirde Empati, Sağlık için Ergonomi, Nitelik için Fonksiyonellik ve Estetik, Kullanıcı için Kullanılabilirlik, Talepte Erişilebilirlik, Rekabette Özgünlük ve Üretimde Çevre Odaklılık gibi prensiplerle oluşturuyoruz.

Her adımda doğaya saygılıyız

Gelecek nesiller için..

Yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz

Yalçınkaya Mobilya olarak, tasarım ürünlerimizi hayata geçirirken yalnızca fikrin parlaklığından veya benzersizliğinden değil, aynı zamanda çözüm odaklı ve sürdürülebilir olmasına da önem veriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak ve toplumsal fayda sağlamayı hedefleyerek, yaratıcılığımızı dünyanın ihtiyaçlarına odaklıyoruz. Geleceğimize yatırım yapma arzusuyla hareket ediyoruz.

Sürdürülebilirlik bizim için sadece bir merkeze dayalı değil, prensiplerimizin ve bakış açımızın tamamını kapsayan bir kavramdır. Ürünlerimizin fikir aşamasından tasarımına, üretiminden dağıtımına kadar sürekli olması için çaba gösteriyoruz.

Ortak idealimiz olan "Sürdürülebilir Tasarım" inancımızı şu temel prensipler üzerine inşa ediyoruz:

Fikirde Empati: Tasarım odak noktamızı kullanıcıların ihtiyaçları belirler. Ürünlerimizi tasarlarken kullanıcıların gözünden bakarak onların yaşamlarını iyileştirecek çözümler sunmaya çalışıyoruz.

Sağlık için Ergonomi: İnsan, sağlık ve çevre odaklı tasarımı esas alıyoruz. Ürünlerimizin ergonomisini insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini anlayarak şekillendiriyoruz. Ürünlerimiz, kullanıldıkları ortamın hava kalitesini bozmaz ve zararlı gaz salınımı yapmaz.

Gelecek nesiller için..